seo telegram kanal
DAROMAD TURLARI

Daromadlar bir xizmat, mahsulot yoki aktiv bo’yicha olingan moliyalarning umumiy summasidir. Daromadlar ko’pgina ovoz berish, kirim va chiqimlar, va qo’shimcha harajatlarni o’z ichiga oladi. Biz har xil daromad turini ko’rib chiqamiz:

Moliyaviy Daromadlar:

 • Brutto daromad: Barcha kirimlar umumiy summasi.
 • Netto daromad: Harajatlarni ayirib tashlagan daromad.

Sarmoya Daromadlar:

 • Dividend daromadi: Kompaniyadagi aktsiyadorlarga taqsimlangan daromad.
 • Rivoj daromadi: Kapitalni oshirish uchun sarflangan daromad.

Biznes Daromadlar:

 • Daromadlar savdosi: Mahsulotlar yoki xizmatlar sotishining o’zini olishi.
 • Xizmat daromadi: Xizmatlar uchun hisoblangan daromad.

Individual Daromadlar:

 • Ish haqqi: Bitta shaxs yoki jamoat a’zosi uchun ish bajarishiga mukofot.
 • Mudofaa daromadi: Davlat yoki xususiy tashkilotlardan olingan moliya, masalan, pensiya.

Foyda Daromadlar:

 • Kirishlar daromadi: Maxsulotlar sotishidan olingan daromad.
 • Hamkorlik daromadi: Boshqa kompaniyalar bilan hamkorlikda olingan daromad.

Xususiy Daromadlar:

 • Hibalar: Ota-onalar, yaqqol do’stlar yoki tashqi obro’slar tomonidan berilgan moliya.
 • Oila daromadi: Ota-onalar o’z oilasi uchun olingan daromad.

Mudofaa Daromadlar:

 • Sug’urta daromadi: Sug’urta kompaniyalari tomonidan sug’urta qilish uchun olingan daromad.
 • Pension daromadi: Davlat yoki korxona tomonidan ishchi pensiyasiga berilgan daromad.

Ilmiy Daromadlar:

 • Stipendiyalar: O’quv markazlari yoki ilmiy institutlar tomonidan ta’lim olish uchun olingan moliya.
 • Grantlar: Ilmiy tadqiqotlar uchun olingan moliya.

Ishbilarmonlik Daromadlar:

 • Aktiyadorlar ko’rsatkichi: Aktiyadorlarga qo’yilgan bonuslar.
 • Shirkat obro’slari: Shirkat bilan shartnoma asosida olingan daromadlar.

Institutsional Daromadlar:

 • Davlat daromadi: Davlat tomonidan olingan moliyalar.
 • Tadbirkorlik daromadi: Korxona va tadbirlar tomonidan olingan daromadlar.

Daromad turlari turli sektorlarda va sohalarda o’zgarib borishi mumkin. Har bir tilda, daromadlar tijoratning yirtqichiga va moliyaviy tizimning yaxshi ishlashiga muhim ro’lyapti.